El 16 de gener de 2018 s’ha publicat en el BOE l’aprovació del Pla Movalt Infraestructura, que ofereix ajudes per a la implantació de punts de recàrrega de cotxe elèctric. L’organisme públic encarregat de gestionar i concedir aquesta ajuda és l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), la dotació pressupostària d’aquest pla és de 15.000.000 euros i ja està obert el termini de sol·licituds.

 

Per què instal·lar carregadors de cotxes elèctrics?

Des de l’any 2014, els cotxes elèctrics s’han convertit en una alternativa als vehicles tradicionals de combustió. La contaminació, el respecte al medi ambient i també la seva comoditat s’han convertit en algunes raons de pes per adquirir-ne un.

Amb aquest tipus de vehicle es contribueix al foment de la sostenibilitat en el sector del transport, a la reducció de la dependència energètica del petroli, a la disminució de les emissions de CO2, així com d’altres contaminants, i a la millora de la qualitat de l’aire mitigant els efectes del ja esmentat canvi climàtic.

En 2018 la presència del cotxe elèctric als carrers és una realitat cada vegada major i solament a Espanya existeixen més de 40 models on triar. Amb aquest auge, la implantació de carregadors per a vehicles elèctrics s’ha convertit en una necessitat, i és per això que neix el Pla Movalt Infraestructura del que podran beneficiar-se tant PIMES com grans empreses i Administracions Públiques.

 

Per a què serveix el Pla Movalt Infraestructura?

L’objecte de l’ajuda són els sistemes per instal·lar carregadors de cotxes elèctrics, tant en la modalitat d’adquisició directa com en la de renting. Amb aquest programa s’instal·laran milers de punts de recarrega de cotxe elèctric en tota Espanya permetent l’expansió de mobilitat electrificada.

El Pla està destinat per finançar les instal·lacions de carregadors per a vehicles elèctrics d’ús públic i/o privat situades a:

 1. Llocs públics no residencials com universitats, hospitals, hotels, centres esportius, etc.
 2. Àrees privades o públiques d’empreses tant pels seus treballadors com clients.
 3. Vies urbanes i interurbanes.
 4. Xarxa de carreteres per a ús públic.

Aquesta ajuda és incompatible amb altres prestacions que tinguin la mateixa finalitat i que provinguin de l’Administració General de l’Estat, Comunitats Autonòmiques o Entitats Locals.

 

 

Qui pot sol·licitar l’ajuda pel Pla Movalt Infraestructura?

Poden demanar aquesta ajuda les següents institucions i empreses:

 1. Les empreses privades i altres tipus d’empreses jurídiques el nombre dels quals d’Identificació Fiscal (NOF) comenci per a, B, C, D, I, F, G, J, N, R, W.
 2. Les Entitats Locals i Públiques sempre que compleixin amb el que es disposa en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 3. Les Administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats públiques que compleixin el que es disposa en l’article 20.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i restant legislació aplicable.
 4. Altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

 

Quin és l’abast del Pla Movalt Infraestructura?

Les ajudes consisteixen en el lliurament monetari sense contraprestació i la subvenció, que varia en funció del sol·licitant, sent del 60% d’inversió elegible per a les entitats públiques i PIMES i del 40% per a la resta d’empreses.

Aquest Pla està destinat a cobrir els següents costos:

 • Punts de recàrrega de cotxe elèctric
 • Obra civil
 • Cablejat
 • Instal·lació del quadre elèctric final del que deriva el circuit fins al punt de connexió del vehicle

No serà subvencionable la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics basada en comptadors intel·ligents, ja que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recarrega) generalment per règim de lloguer.

 

Actuacions elegibles

Les operacions elegibles per a la instal·lació de punts de recàrrega de cotxe elèctric seran aquelles que es realitzin després de les data de presentació de sol·licitud de l’ajuda. En el cas d’empreses públiques, l’inici serà després de l’aprovació dels Plecs de contractació i per a les privades serà la data que s’indiqui en la signatura del contracte.

 

Quins són els punts de recàrrega de cotxe elèctric subvencionables?

Per adherir-se al Pla Movalt Infraestructura, totes les empreses o institucions, tant públiques com privades, hauran de complir amb els següents requisits:

 • Complir amb la ITC-BT-52,
 • Comptar amb un nivell de comunicació entre vehicle i estació de recàrrega de cotxes elèctrics en Manera 3 o Manera 4,
 • Disposar d’un protocol de comunicació OCPP en els casos de recàrrega pública
 • Complir amb els estàndards de seguretat que li siguin aplicables.

 

Depenent del tipus de recarrega, els carregadors per a vehicles elèctrics hauran de tenir, a més, les següents característiques:

 1. Punt de recarrega convencional: són els més comuns de trobar i tenen una potència igual o superior a 7kW. Tenen més capacitat que els bàsics de 3,7 kW, que són els més usats de manera particular a les cases. Aquesta modalitat està destinada per a pàrquing públics i oficines, encara que la seva potència ha de ser inferior a 15 kW.
 2. Punt de càrrega semirrápida (en corrent altern o contínua): aquest punt de recàrrega de cotxe elèctric també el podem trobar en pàrquings públics, ja que té una potència superior a 15 kW, encara que menys de 40 kW. Actualment està menys estesa que la convencional i el temps per recarregar la bateria del vehicle elèctric està entorn de 40 minuts. Per acollir-se al Pla Movalt Infraestructura han de tenir, a més, almenys un connector AC Tipus 2 (Menekes) per al corrent altern i un CS (Blego) per a la contínua. Indicar que aquestes connexions no són compatibles entre si.
 3. Punt de càrrega ràpida: el temps de recàrrega del 80% de bateria amb aquest punt és de 30 minuts aproximadament. És una instal·lació una mica més complexa que les anteriors i, per tant, necessiten més capacitat. Aquesta opció està pensada per a pàrquings públics o empreses de gran grandària encara que es poden establir en altres ubicacions. La seva potència ha de ser igual o superior a 40 kW i menys de 100 kW. Els connectors que indica el Pla són els definits pel IEC 62196 com el CCS (Blego) o el CHAdeMO. L’única obligació és que han d’estar adaptats a l’estàndard europeu.
 4. Punt de recàrrega de cotxe elèctric ultra ràpida: estan pensats per instal·lar-se en vies públiques ràpides com a autopistes o autovies. La seva potència ha de ser igual o superior a 100 kW. Amb aquest model es podrà carregar en només 20 minutos la totalitat de la bateria. Per acollir-se al Pla Movalt Infraestructura, hauran d’usar connectors segons l’IEC 62196.

 

Quan es pot presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds per instal·lar carregadors de vehicles elèctrics es poden presentar des del 23 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018. La prestació s’haurà de demanar de manera telemàtica amb la signatura electrònica del representant des de la seu electrònica del IDAE.

 

Quin és el termini d’enviament de documentació del Pla Movalt Infraestructura?

El termini màxim per a l’enviament de documentació de les actuacions acollides a la convocatòria serà de 180 dies naturals des de la data de registre de la sol·licitud de l’ajuda. Totes les sol·licituds per a la subvenció de carregadors de cotxes elèctrics que no hagin enviat tota la documentació necessària dins del termini esmentat seran automàticament anul·lades.

 

Com rebre més informació del Pla Movalt Infraestructura?

Per ampliar dades o presentar un dubte està disponible el Servei d’Informació al Ciutadà en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER) a través del correu ciudadano@idae.es, el correu postal de l’Institut en l’adreça c/Fusta, 8. 28004 Madrid, o el telèfon 913 146 673 en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres.