Fa algun temps, des del Banc Mundial s’afirmava mitjançant un informe que l’energia solar, en el passat vista com possibilitat remota, representava un factor de canvi, una aposta de qualitat per als països que l’adoptin.

Què vol dir això? Que la instal·lació de plaques fotovoltaiques tant a la llar com a la indústria serà cada vegada d’ús més freqüent, atès que en els últims anys les fonts d’energia renovables han crescut en gran percentatge, tenint en compte que la gran gesta de la tecnologia de nostre temps consisteix a buscar formes d’energia sostenibles, de la cura del medi ambient, la competitivitat i els costos.

Avui descobrirem quin és l’ús actual de l’energia fotovoltaica i com es transformarà aquest segment amb el nou Reial Decret.

Entenent el concepte d’energia fotovoltaica

El que entenem per energia fotovoltaica és una font energètica que produeix electricitat d’origen renovable. La mateixa s’obté de forma directa a partir de la radiació solar, gràcies a un dispositiu semiconductor denominat cèl·lula fotovoltaica.

Una cèl·lula fotovoltaica és un dispositiu electrònic que permet transformar l’energia de la llum en electricitat, mitjançant l’efecte fotovoltaic. Aquest és el component principal que dóna origen als panells fotovoltaics, els quals, en ser emplaçats en instal·lacions domèstiques o industrials, permeten diferents aplicacions.

Ara bé, tenint en compte que els experts en energia fotovoltaica asseguren que precisament el sol és una font inesgotable de calor i energia, estimant una vida útil superior fins i tot als 6.000 milions d’anys, si l’home aprèn a aprofitar-la degudament la dependència dels combustibles fòssils serà cada vegada menor amb les innombrables avantatges que d’això es desprèn.

I, precisament per tal d’aprofitar aquest recurs de la millor manera, des del Govern s’ha publicat recentment el nou Reial Decret Llei 15/2018 per tal de propiciar majors aplicacions de l’energia fotovoltaica a les llars i la indústria.

Què canvia amb el nou Reial Decret en energia fotovoltaica?

Encara que són molts els aspectes que tenen lloc en el nou Reial Decret Llei 15/2018, des d’aquí ens enfocarem en l’autoconsum i l’energia fotovoltaica.

Adéu a l’impost al sol

Indubtablement, aquesta és la gran novetat del nou Reial Decret Llei 15/2018. Es tracta de l’eliminació del famós impost al sol.

En què consistia l’impost al sol? Es tractava d’un càrrec que havia de pagar-se en els casos d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques que no estiguessin totalment aïllades de la Xarxa Elèctrica, és a dir, que als propietaris d’aquestes instal·lacions s’afegia un impost a l’habitual pel dret a utilitzar la xarxa .

Per descomptat que això suposava un obstacle per al creixement d’instal·lacions de panells fotovoltaics, en tant, els usuaris havien de pagar de més, tot i reduir el consum energètic, en concepte de “peatge” per l’ús de la xarxa. Per això, per a molts organismes, companyies del sector i usuaris, aquest impost es constituïa com un veritable despropòsit.

Autoconsum compartit

Una altra important novetat que introdueix el Reial Decret pel que fa a les aplicacions de l’energia fotovoltaica a la indústria, o pels particulars, està vinculat a l’autoconsum compartit. “Es reconeix el dret a l’autoconsum compartit per part d’un o diversos consumidors per aprofitar les economies d’escala”, diu la nova legislació.

A més, en aquest cas, s’elimina l’obligació que la instal·lació es trobi en el mateix edifici, atès que ara pot estar pròxima a aquest, en línies derivades del mateix centre de transformació.

Simplificació administrativa i tècnica

Un altre dels punts que s’introdueixen en el nou Reial Decret pot ser dels més rellevants, en que es faciliten les gestions administratives que s’han de fer per tal de poder instal·lar plaques fotovoltaiques a les llars. Aquest canvi implica la simplificació de la paperassa, en altres paraules.

A partir d’ara, les instal·lacions domèstiques i totes aquelles que no vagin a abocar energia a la xarxa, no han de demanar permís a la companyia elèctrica per connectar-se. Alhora, s’elimina el segon comptador que generava massa dificultats, ja que encaria i complicava la legalització de les instal·lacions.

També s’elimina l’obligació de donar-se d’alta al Registre d’Autoconsum. Les comunitats autònomes tenen la facultat de portar un control de les instal·lacions, però exigint únicament la documentació tècnica ordinària.

Per què instal·lar plaques fotovoltaiques en l’actualitat?

Aquest nou Reial decret suposa una autèntica transformació del segment energètic, però específicament, un canvi substancial en la política d’energia fotovoltaica, enfocada a brindar un clar benefici al conjunt de la societat.

Amb aquesta nova legislació, la instal·lació de panells fotovoltaics es torna encara més competitiva per reduir els costos per consum energètic a la llar. Hem de tenir en compte que una de les principals modificacions que introdueix el Reial Decret és precisament l’eliminació de l’impost al sol, és a dir, el càrrec o peatge que abans pagava qualsevol usuari per apostar a l’autoconsum.

D’altra banda, es tracta aquesta d’una enorme oportunitat pel que fa a la facilitat que tindrà a partir d’ara iniciar amb les tasques d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques a casa, atès que ja no s’hauran de tramitar permisos específics com abans davant de la companyia elèctrica, o en el Registre d’Autoconsum. Això agilitza els processos, permetent que puguis gaudir dels beneficis de l’energia fotovoltaica en menys temps.

Per descomptat que tot això suposa enormes beneficis, però indubtablement, la derogació d’impostos, la rapidesa i agilitat en les tramitacions i, sobretot, el fet que l’energia fotovoltaica com a tal representa un enorme avantatge en matèria d’estalvi de consum en el llar, fan possible que la inversió en la instal·lació de panells fotovoltaics s’amortitzi en menys temps.

Cal tenir en compte, a més, que l’electricitat produïda amb energia fotovoltaica s’abarateix cada vegada més, fent fins i tot encara més rendible la inversió en ella.

Estàs interessat en la instal·lació de plaques fotovoltaiques al teu habitatge? T’oferim la solució més adequada per al teu projecte. Contacta’ns.

Si vols més sobre les aplicacions de l’energia solar fotovoltaica, al Racó Educatiu trobaràs més informació.