Garantir la seguretat del sistema elèctric de la teva llar hauria de ser una prioritat sempre. Hem de tenir en compte que les fuites elèctriques, és a dir, les falles en aquest tipus d’instal·lació, poden ser molt perilloses i també costoses de resoldre en cas d’arribar a circumstàncies greus.

Per això, és important tenir nocions sobre com detectar una fuita elèctrica i, sobretot, considerar la importància de la revisió de la instal·lació elèctrica obligatòria.

 

Com prevenir fuites de corrent elèctric a casa?

Revisió i manteniment

El primer és la prevenció. Existeixen alguns consells que pots prendre per no caure en la dificultat i els problemes que ocasiona una fuita elèctrica. Per això, has de procurar la revisió de la teva instal·lació elèctrica obligatòria.

Moltes vegades, ocorre que et mudes a un nou habitatge i no coneixes amb certesa quan va ser la última vegada que es va realitzar una revisió del sistema elèctric. Davant el dubte, el millor és sol·licitar el servei d’un professional certificat que sigui capaç d’examinar l’estat de la instal·lació, identificar els possibles problemes i donar-li l’adequada solució.

La tasca d’aquest especialista consistirà, en una primera instància, en corroborar l’estat de la instal·lació per tal que després, en cas de trobar alguna fuita, pugui anul·lar tot el circuit elèctric que permeti identificar l’origen del problema. Després s’ocuparà de reemplaçar els cables antics o defectuosos, els que ocasionen la fuita, per uns de nous.

En línies generals aquest és el procediment que realitzarà un detector de fuites elèctriques. El professional idoni serà una garantia de confiança en quant a la seguretat que tindran els habitants de la vivenda, i per això és tan important la revisió.

 

En cas que ja portis cert temps vivint en el lloc, tú millor que ningú sabràs llavors quant temps ha transcorregut des de la última revisió d’instal·lació elèctrica obligatòria. Recorda que la millor manera d’evitar fuites elèctriques i tenir un habitatge segur és mantenint les instal·lacions elèctriques en bones condicions. El manteniment és clau i postergar-ho en el temps és arriscat, per la qual cosa la premissa principal quan parlem de prevenir una fuita és la revisió i el manteniment de les instal·lacions.

Endoll elèctric

 

L’interruptor diferencial

Saps què és un interruptor diferencial? Si la resposta és no, t’expliquem que es tracta d’un sistema de protecció que es troba en el quadre elèctric de la majoria d’habitatges. En termes generals, l’interruptor diferencial és un equip elèctric que serveix per detectar les petites fuites de corrent elèctric que pugui haver-hi en una casa.

Aquesta eina revisa de manera constant que en els conductors d’entrada i sortida del circuit del teu habitatge no es trobin diferències de corrent. Això vol dir que el corrent que ingressa en el teu habitatge per un conductor, és el mateix que el que surt per l’altre. Així, en cas que existís una diferència d’intensitats de corrent entre el conductor d’entrada i el de sortida, això indicaria que hi ha corrent de fuita, cosa que l’interruptor diferencial pot advertir. Quan aquest artefacte detecta diferències, talla el circuit eliminant el corrent i el risc d’electrocució.

No obstant, és important que l’interruptor diferencial tingui un manteniment, igual que la resta de la instal·lació elèctrica de la teva llar. Una de les maneres en què es pot dur a terme aquesta revisió i l’adequat manteniment és prement almenys una vegada al mes el botó de test, amb la finalitat d’aconseguir que es desconnecti i després poder rearmar-ho. A més d’això, una vegada a l’any es recomana que un tècnic realitzi una revisió de les seves funcions amb un comprobador de diferencials.

 

Cerca de qualitat

En qüestions de sistemes elèctrics d’un habitatge, no s’ha d’escatimar en despeses perquè tot el que inverteixes és per garantir la seguretat dels que hi viuen. Per això, el treball d’instal·lació i revisió de la instal·lació elèctrica obligatòria ha de ser realitzat per professionals idonis i certificats, tenint en compte que a més d’aportar la seva experiència i coneixements, aquesta classe de tècnic utilitza materials de qualitat que garanteixen un millor funcionament de tot el sistema.

Al mateix temps, els aparells de mala qualitat poden ocasionar fuites d’energia. Això es deu principalment al fet que els seus components no són els més adequats i ocasionen una pèrdua d’aïllament que podria causar un augment de temperatura de l’artefacte en qüestió.

 

Tècniques casolanes

Ara bé, si es tracta d’evitar una fuita elèctrica, hi ha una sèrie de tècniques casolanes que has de considerar:

  • No utilitzar ganxos o grapes per subjectar els cables a la paret, ja que aquests podrien tallar l’aïllament i establir contacte.
  • No s’han d’instal·lar interruptors, endolls o aparells d’il·luminació en les rodalies de la banyera o d’àrees en les quals hi ha una major concentració d’humitat.
  • Cal canviar els endolls que es trobin deteriorats o en mal estat.
  • Abans de realitzar qualsevol reparació, s’ha de desconnectar el corrent elèctric.

 

Com detectar una fuita elèctrica?

Existeixen dues formes de saber si existeix una fuita en un habitatge:

  • La primera d’elles és la denominada prova domèstica, que pots realitzar tú mateix. Consisteix en apagar i desconnectar tots els aparells electrònics i apagar les llums de la teva llar. Després, hauràs de dirigir-te al teu comptador elèctric i verificar si al moment s’està registrant algun tipus de consum d’energia, és a dir, revisa si gira el disc, en el cas que es tracti de mesuradors analògics, o si es registra el consum en la pantalla del comptador digital. Si observes que el mesurador no registra consum elèctric, reconnecta els aparells electrònics però no encenguis les llums, i així aniràs provant un a un els elements fins a trobar la falla.
  • La segona forma per detectar una fuita elèctrica és trucant a un tècnic i demanant-li que realitzi una prova, és a dir, un mesurament amb la qual es podrà saber si els cables de un determinat circuit estan encara en condicions de seguir prestant servei. Per contra, serà necessari canviar-los per fuita o deterioració.

 

 

Necessites garantir la seguretat del sistema elèctric de la teva llar? Podem ajudar-te amb el manteniment i prevenció de corrent de fuita de la teva llar.