Durant els últims anys, concretament a partir de l’any 2015 des que es va regular l’autoconsum domèstic amb el Reial decret, la instal·lació de plaques solars a cases ha viscut un augment per combatre a les energies clàssiques. Entre les moltes opcions de fonts d’energies renovables, l’energia solar és la més utilitzada a causa del seu baix cost d’ús i els nombrosos avantatges que proporciona.

A continuació anem a veure totes les opcions, com funcionen i per què és una bona elecció el tenir plaques d’energia solar per a cases.

 

Instal·lació de plaques solars: què són els panells d’energia solar

El que comunament es coneix com a plaques o panells solars consisteix en un sistema de proveïment d’energia renovable que aprofita l’energia solar per utilitzar-la com a consum propi, convertint-la principalment en electricitat o aigua calenta.

 

Existeixen diferents tipus de plaques solars que ofereixen energia solar per a cases, encara que a dia d’avui els més comuns són els següents:

 1. Panells solars fotovoltaics: van ser els pioners al mercat. Converteixen els fotons que provenen de la llum del sol en energia elèctrica, i aquesta energia té diferents usos a la llar.
 2. Panells solars tèrmics: són els més eficaços en els llocs on hi ha moltes hores de sol. L’energia solar escalfa l’aigua, la seva instal·lació és una mica més complexa a causa de la seva grandària i per això s’utilitzen habitualment a cases independents.

 

 

Com funcionen els panells solars per proporcionar l’energia solar per a cases

Com hem indicat, els panells solars aprofiten la llum del sol per aconseguir aigua calenta, en el cas dels panells solars tèrmics, o electricitat si es tracta de panells fotovoltaics.

A continuació ens centrarem en les plaques solars més comunes, que són les fotovoltaiques. Aquestes donen com resultat energia elèctrica a partir de l’energia solar i pot tenir diverses aplicacions en el dia a dia de la teva llar.

Per a un correcte funcionament d’aquesta instal·lació de plaques solars fotovoltaiques és necessari disposar d’una instal·lació elèctrica domèstica, inversors i panells.

El procés s’inicia amb la captació d’energia solar que arriba en forma de fotons i impacta sobre la superfície del panell solar que és principalment de silici. Aquest material emet electrons que produeixen un corrent elèctric i, una vegada s’hagi produït la nova energia, s’enviarà a un inversor i un controlador que seran els responsables de gestionar l’energia elèctrica en funció de la demanda i la producció.

 

Primer pas per saber com instal·lar plaques solars

 • El primer que hem de fer a l’hora de conèixer com instal·lar plaques solars és fer un estudi de les necessitats que desitgem cobrir, és a dir, si volem una instal·lació d’energia solar perquè ens proporcioni electricitat, calefacció, aigua calenta, etc. Depenent de la fi a la que ho anem a destinar, el preu canviarà perquè variarà el model i assegurarem el tipus d’instal·lació que necessitem (fotovoltaica o tèrmica).

 

 • En aquesta línia, indicar que un altre factor important abans de procedir a la instal·lació de plaques solars és la de saber el lloc on es col·locarà. Cal tenir en compte que qualsevol teulada o terrat que tingui bona il·luminació i sigui capaç de resistir el pes de la instal·lació d’energia solar per a cases serà vàlid per albergar els panells.

 

 • De la mateixa manera, és aconsellable en aquest punt fer un càlcul de la radiació solar disponible a la zona. Per a aquest pas, es poden utilitzar les estimacions de l’aplicació PVGIS.

 

 • A continuació, ens informarem de l’empresa que realitzarà tant el manteniment com la instal·lació de les plaques solars a la nostra casa o comunitat de veïns. La companyia també ens indicarà el preu dels permisos i llicències, així com si existeixen subvencions vigents a la nostra comunitat autònoma per acollir-nos i tramitar-les.
  Empreses com SUPLÀ ofereixen serveis d’instal·lació de plaques solars, un estudi de viabilitat del projecte previ i el manteniment dels panells fotovoltaics ja siguin de caràcter conductiu, preventiu o correctiu.

 

Segon pas per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics en la llar

Quan ja hem decidit el tipus d’energia que necessitem, el càlcul de radiació disponible a la zona i si el sostre de l’edifici, casa o nau suporta el pes de la instal·lació de plaques solars, procedirem a contactar amb l’empresa instal·ladora perquè ens realitzi l’estudi de viabilitat de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Aquest informe ens indicarà un altre aspecte rellevant, que és el consum d’energia elèctrica.

Aquest pas ho podem fer també a casa usant uns aparells que ens indiquen el que gastem diàriament de llum. El millor és optar per mesuradors de consum total, la funció del qual és la de mesurar tota la despesa elèctrica de la llar. Aquest aparell es connecta al quadre elèctric i ens facilita tota la informació relacionada amb el consum, ja sigui diari, mensual o per hores. Tot depèn del tipus de model.

En qualsevol cas, aquesta dada ens indicarà l’informe de previsió de producció, així com una altra informació d’interès com és el preu de la instal·lació d’energia solar o el consum d’energia solar per a cases que necessitem.

 

Càlcul del nombre de panells solars necessaris

Igualment, una vegada que tinguem les dades de consum, procedirem a calcular les plaques o panells solars necessaris.

Per a això tindrem en compte tres factors:

 1. La quantitat d’energia solar que pugui produir el panell.
 2. L’electricitat que es consumeix cada mes.
 3. El tipus de model que es vagi a instal·lar.

 

Referent a la quantitat d’energia solar, aquesta depèn directament de la llum incident tenint en compte les hores de llum, les possibles ombres i l’orientació que el sostre de l’habitatge permeti. Tenint en compte també el consum mitjà mensual de l’habitatge, el professional podrà estimar el nombre i tipus de panells per instal·lar.

 

Tercer pas per conèixer com instal·lar plaques solars fotovoltaiques

Una vegada que tinguem l’estudi de viabilitat del projecte d’energia fotovoltaica, s’engegaran totes les gestions relacionades amb els permisos i la legislació vigent. A Espanya es va aprovar l’any 2015 el Reial decret 900/2015 que regula l’autoconsum. Un aspecte rellevant és el que indica a l’apartat 3 de la disposició transitòria primera:

Els consumidors acollits a la modalitat d’autoconsum tipus 1 connectats en baixa tensió la potència contractada de la qual sigui inferior o igual a 10 KW (el normal en un habitatge) estaran exempts del pagament del càrrec transitori per energia autoconsumida previst en aquest apartat.”

Així doncs, això significa que si la instal·lació de plaques solars és de menys de 10Kw el Govern no cobrarà cap tipus de peatge.

 

 

Ara ja disposes de tota la informació prèvia necessària per a la instal·lació d’energia solar per a cases. Si estàs interessat, pots contactar amb nosaltres a través d’aquest enllaç i analitzar el teu projecte a mida.