Fem instal·lacions elèctriques des de fa més de 30 anys

Som una empresa que té el seu origen al 1984 i està dedicada al sector de les instal·lacions elèctriques, d’aigua i calefacció. Posteriorment ens vàrem introduir en el món de l’aspiració centralitzada i, com a distribuïdors d’una important marca del sector, hem estat desenvolupant projectes de l’àmbit domèstic i també de l’industrial.

Des de l’any 2004 estem col·laborant amb la companyia elèctrica Estabanell desenvolupant diferents treballs de manteniment, noves instal·lacions i connexió a xarxa d’equips de mesura de baixa tensió.

Instal·lació integral

Avui dia hem diversificat la nostra oferta de serveis i ja oferim Instal·lació Integral, que inclou totes les disciplines de la construcció d’un edifici:

Electricitat

Gas

Domòtica

Contraincendis

Climatització

Telecomunicacions

Fontaneria

Seguretat

Serveis energètics

Renovables

Ens encarreguem de tot

Si els nostres clients ho desitgen, podem donar una solució integral a les seves necessitats tant d’obra nova com de reforma: podem encarregar-nos de la redacció del projecte d’instal·lació o podem col·laborar-hi; posteriorment ens encarregarem de la seva execució i finalment de la legalització.

Comptem amb acreditacions que ens avalen

Actualment ja disposem de Classificació Empresarial, tant per obres com per serveis, per poder treballar per a les administracions públiques. Col·laborem amb Evectra i també hem obtingut l’acreditació de l’important fabricant de domòtica austríac LOXONE per ser un dels seus partners. Això ens permet fer el disseny, instal·lació i programació de sistemes domòtics a nivell domèstic i terciari.

CERTIFICATS I COL·LABORACIONS

Instal·lacions i manteniment

C/ Hospital, 49 baixos · 08402 Granollers (BARCELONA)

Tel. 93 846 70 12 Fax 93 846 61 02