Energies renovables: instal·lació de plaques solars a particulars

La generació d’energia elèctrica del sistema tradicional es caracteritza per seguir un esquema de generació centralitzada, unidireccional i amb poques mesures de control sobre l’actuació de la demanda.

Avui dia hi ha solucions que permeten un canvi d’aquest model cap a un altre de generació d’electricitat distribuïda, on qualsevol consumidor pot generar la seva pròpia energia elèctrica, produïda majoritàriament amb instal•lacions de petita potència i mitjançant la utilització de fonts d’energia renovable a nivell local.

Generació d’energies renovables

Amb les instal•lacions d’energies renovables es pot cobrir totalment o parcialment el consum d’energia elèctrica de la vivenda, edifici o centre consumidor mitjançant un sistema de generació d’energia propi.

 

Subministrament d’energia assegurat

Quan els panells solars fotovoltaics no produeixin prou energia solar es pot recórrer a la xarxa elèctrica per seguir consumint electricitat.

 

Gestió de l’excedent d’energia solar

Pel contrari, quan la producció d’energia solar fotovoltaica sigui més gran que la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa.

 

Bateries d’energia solar fotovoltaica

També és possible la incorporació d’elements que acumulin energia (bateries) que permeten emmagatzemar la sobre-producció d’energia renovable i aprofitar-la en moments en què la generació sigui insuficient.

Generació d’energies renovables

Amb les instal•lacions d’energies renovables es pot cobrir totalment o parcialment el consum d’energia elèctrica de la vivenda, edifici o centre consumidor mitjançant un sistema de generació d’energia propi.

 

Subministrament d’energia assegurat

Quan els panells solars fotovoltaics no produeixin prou energia solar es pot recórrer a la xarxa elèctrica per seguir consumint electricitat.

 

Gestió de l’excedent d’energia solar

Pel contrari, quan la producció d’energia solar fotovoltaica sigui més gran que la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa.

 

Bateries d’energia solar fotovoltaica

També és possible la incorporació d’elements que acumulin energia (bateries) que permeten emmagatzemar la sobre-producció d’energia renovable i aprofitar-la en moments en què la generació sigui insuficient.

Serveis d’energia solar que oferim

En el cas que vostè estigui interessat en la instal•lació de panells solars per a cases o espais plurifamiliars, nosaltres podem realitzar tots els serveis necessaris per a l’execució de la totalitat del projecte.

Estudi de viabilitat del projecte

• Previsió de producció

• Pressupost del projecte

• Estudi econòmic

Instal·lació de plaques solars

• Permisos

• Instal•lació

• Posta en marxa

• Legalització

Manteniment de les instal·lacions

• Conductius

• Preventius

• Correctius

Vols més informació sobre plaques solars?

Posa’t en contacte amb nosaltres i trobarem la millor opció per generar energies renovables.

CERTIFICATS I COL·LABORACIONS

Avís legal:

Les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les instal•lacions d’energies alternatives connectades a la xarxa estan regulades pel Reial Decret 900-2015 del 9 d’octubre.

L’ Institut Català de l’Energia (ICAEN) promou l’autoconsum i les energies renovables i fins i tot subvenciona la instal•lació de bateries.

Instal·lacions i manteniment

C/ Hospital, 49 baixos · 08402 Granollers (BARCELONA)

Tel. 93 846 70 12 Fax 93 846 61 02